Plewiska ul. Fabianowska Działka usługowa

glownePolecamy

Plewiska ul. Fabianowska Działka usługowa

  • 377.000,00 zł
  • Typ nieruchomości:
  • Lokalizacja:
  • Powierzchnia: 1450 m2
  • Działka: 1450 m2

PRZY TEJ OFERCIE BIURO NIE POBIERA PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO, WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA POKRYWA SPRZEDAJĄCY!

Polecamy dwie działki budowlano-usługowe położone w Plewiskach, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami. 2,8 km do węzła autostrady A2 oraz centrum handlowego Auchon/A2/Leroy/Castorama/Decathlon. 11 km do centrum Poznania.

Działki mają łączną powierzchnię 1450 m2, kształt wielokąta (c.a. 15,6 x 30 x 71 x 14,4 x 64 x 29 m).
Na działce usytuowany jest dom o pow. 90 m2.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na terenie nieruchomości następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania:
1) lokalizację:
a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych na działce budowlanej, przy czym dopuszcza się nie więcej niż jeden budynek mieszkalny albo mieszkalno-usługowy na każdej działce budowlanej,
b) zabudowy wolno stojącej,
c) wyłącznie usług nieuciążliwych, w tym usług rzemiosła,
d) urządzeń budowlanych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) jednego budynku gospodarczo-garażowego na każdej działce budowlanej, przy czym budynek może być wolno stojący lub przybudowany do innego budynku,
b) 1 kondygnacji podziemnej,
c) oczek wodnych,
d) wiat garażowych lub ogrodowych o powierzchni do 25,0 m2,
e) szyldów o powierzchni nie większej niż 3,0 m2 na elewacjach budynków lub na ogrodzeniu,
f) reklam na elewacjach budynków, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 10 % powierzchni danej elewacji budynku oraz 5,0 m2,
g) sieci i obiektów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu,
h) wydzielonych geodezyjnie dojść i dojazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zakazuje się lokalizacji:
a) stolarni,
b) hurtowni,
c) magazynów nie związanych z inwestycją usługową realizowaną na działce,
d) w budynkach lub na otwartym terenie miejsc magazynowania oraz składowania artykułów, materiałów i części, w szczególności materiałów sypkich, części samochodowych i materiałów budowlanych, w tym punktów do zbierania lub przeładunku złomu,
e) usług związanych z transportem ciężarowym lub wymagających obsługi transportem ciężarowym;
4) z zastrzeżeniem pkt 5 ustala się dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych :
a) od 18o do 45o dla budynków jednokondygnacyjnych,
b) od 35o do 45o dla pozostałych budynków;
6) ogranicza się wysokość zabudowy dla:
a) budynków mieszkalno-usługowych i usługowych – do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 10,0 m do kalenicy,
b) budynków mieszkalnych – do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 9,0 m,
c) budynków gospodarczo-garażowych – jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 3,0 m od poziomu terenu do głównego okapu lub gzymsu i 5,0 m do kalenicy,
d) masztów do 15,0 m,
e) wiat – do 4,0 m;
7) ogranicza się powierzchnię zabudowy:
a) działki budowlanej do 45%, przy czym powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie może być większa niż 25% powierzchni działki budowlanej,
b) budynku gospodarczo-garażowego do 60,0 m2,
8) ustala się intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,1 do 1,35;
9) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 25% działki budowlanej;
10) ustala się powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800,0 m2, przy czym dopuszcza się:
a) wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych lub powiększenia przyległych nieruchomości,
b) zabudowę mniejszych działek budowlanych, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego planu;

Dogodny dojazd drogą asfaltową.

Następujące media w drodze: prąd, woda, gaz, kanalizacja oraz telefon.

Nieruchomość posiada ogrodzenie z siatki.

Nieruchomość jest usytuowana w sąsiedztwie nowych domów i usług. W pobliżu znajduje się szkoła, Nowy rynek Plewiska, poczta, przedszkola oraz kościół. 2,8 km do węzła autostrady A2 oraz centrum handlowego Auchon/A2/Leroy/Castorama/Decathlon. 11 km do centrum Poznania.

Zapraszamy do oglądania i współpracy!

Oferujemy bezpłatną pomoc w sprawdzeniu zdolności kredytowej!

Kontakt i prezentacja: Jakub Kozera nr tel. 604 926 806

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa Jakub Kozera – licencja nr 14520, tel. 604 926 806

Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Cena:377.000,00 zł
Cena za m2:260,00 zł
Cena uwzględnia czynsz:nie
Ulica:Fabianowska
Miejscowość:Plewiska
Województwo:Wielkopolskie
Numer oferty:ND656
Powierzchnia:1450 m2
Powierzchnia działki:1450 m2
Dodatkowe informacje