Trzebaw Gmina Stęszew – działka rezydencjonalna w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego

glownePolecamy

Trzebaw Gmina Stęszew – działka rezydencjonalna w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego

 • 896.000,00 zł
 • Typ nieruchomości:
 • Lokalizacja:
 • Powierzchnia: 22400 m2
 • Działka: 22400 m2

PRZY TEJ OFERCIE BIURO NIE POBIERA PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO, WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA POKRYWA SPRZEDAJĄCY! Polecam działkę rezydencjonalną położoną w miejscowości Trzebaw, powiat poznański, gmina Stęszew, w zacisznym i spokojnym miejscu, w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego. 9 km do drogi szybkiego ruchu S5 i 12 km do węzła autostrady A2. 6,5 km do Stęszewa, 21 km do centrum Poznania. Działka ma powierzchnię 22.400 m2 (2,24 ha). Kształt wielokąta (c.a. 209 x 134 x 145 x 128 x 41 x 41 x 81 m). Działka jest pusta i nieogrodzona. Możliwość podziału na dwie działki. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na terenie nieruchomości:

 1. I) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej (MN):
 2. Ustala się nakazy:
 3. a) wielkość powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych, w stosunku do powierzchni działki ustala się:

– dla działek o powierzchni 10000 m² maksymalnie 5%, nie więcej jak 500 m², – dla działek o powierzchni 5000 m² maksymalnie 10%, nie więcej jak 500 m²,

 1. b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 75% powierzchni działki,
 2. c) rozmieszczenie budynków mieszkalnych, gospodarczych i garażowych na terenie wskazanym na rysunku planu jako teren lokalizacji obiektów kubaturowych,
 3. d) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe,
 4. e) wysokość posadowienia parteru budynku mieszkalnego średnio do 70 cm ponad poziom terenu, przy realizacji podpiwniczenia,
 5. f) ustala się w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i garażowych dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kątach nachylenia od 23° do 45°
 6. g) maksymalna wysokość kalenicy budynku mieszkalnego do 10,0 m ponad poziom terenu,
 7. h) wysokość budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących – jedna kondygnacja,
 8. i) maksymalna wysokość kalenicy w budynkach gospodarczych i garażowych do 5,0 m ponad poziom terenu,
 9. j) zabudowę i zagospodarowanie działki należy kształtować zapewniając wysokie walory architektoniczne i przestrzenne zarówno obiektów kubaturowych jak i otoczenia, zarówno w formie detalu jak i użytych materiałów,
 10. k) ustala się obowiązek wykonania nasadzeń drzew i krzewów zimozielonych w formie, enklaw leśnych; siedlisk boru mieszanego świeżego, lasu świeżego lub lasu mieszanego. Rozmieszczenie enklaw zieleni w obrębie poszczególnych działek zaznaczono na rysunku planu,
 11. l) ogrodzenie działki ażurowe do wysokości 1,5 m w stosunku do granic frontowych działek, względem dróg publicznych i cieków wodnych wzdłuż korytarza ekologicznego (ZN/WS). Zabrania się budowy ogrodzeń betonowych.
 12. Przedsięwzięcia dopuszczalne:
 13. a) dopuszcza się budowę na obszarze działki indywidualnych urządzeń sportowych i rekreacyjnych na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni działki,
 14. b) dopuszcza się budowę odpowiedniej liczby miejsc postojowych w granicach działki (minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie),
 15. c) dopuszcza się zakładanie plantacji drzew, krzewów, kwiatów, ziół itp.
 16. II) Tereny zieleni ekologicznej objęte formami ochrony przyrody obejmujące: tereny łąk i nieużytków, tereny wód powierzchniowych i rowu.

III) Tereny parkingu oraz drogi gminnej. Dogodny dojazd drogą asfaltową oraz ostatni odcinek drogą polną. Następujące media w drodze: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Nieruchomość wolna od obciążeń. Nieruchomość jest usytuowana w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz trzech jezior: Góreckiego, Witobelskiego oraz Dymaczewskiego. Dogodny dojazd do trasy szybkiego ruchu S5. Zapraszamy do oglądania i współpracy! Oferujemy bezpłatną pomoc w sprawdzeniu zdolności kredytowej! Kontakt i prezentacja: Jakub Kozera nr tel. +48 604 926 806 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa Jakub Kozera – licencja nr 14520, tel. +48 604 926 806.

Cena:896.000,00 zł
Ulica:Kościelna
Miejscowość:Trzebaw
Województwo:Wielkopolskie
Numer oferty:ND800
Powierzchnia:22400 m2
Powierzchnia działki:22400 m2
Dodatkowe informacje